środa, 17 października 2012

Konkurs „WOLONTARIUSZ ROKU 2012”

Zapraszamy organizacje pozarządowe, w których działają wolontariusze zrzeszeni lub niezrzeszeni, lecz pracujący w grupach z terenu miasta Konina do wzięcia udziału w konkursie „WOLONTARIUSZ ROKU 2012”.
Wybieramy najlepszego wolontariusza w naszej organizacji. Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie danej kandydatury do nagrody na formularzu zgłoszenia. Zgłoszenie powinno zawierać stosowne uzasadnienie wraz z opisem osiągnięć kandydata. Zgłoszenie prosimy przesłać do 5 listopada 2012 r. na adres jandrzejewska@konet.pl używając załączonego formularza zgłoszeń lub pocztą na adres: Pełnomocnik Prezydenta Miasta Konina ds. Osób Niepełnosprawnych i Organizacji Pozarządowych ul. Przemysłowa 2 pokój 407, z dopiskiem „Wolontariusz Roku 2012”.
Jednocześnie informujemy, iż w przypadku zgłoszenia kandydatury z Państwa organizacji do konkursu „Wolontariusz Roku 2012”, mogą Państwo - zgodnie z Regulaminem - zgłosić w terminie do dnia 5 listopada 2012 r. pisemny wniosek, aby przedstawiciel Państwa organizacji znalazł się w Komisji Konkursowej oceniającej oferty. Do czego zapraszamy.

Zwycięzcy konkursu zostaną przedstawieni i nagrodzeni podczas Dnia Wolontariusza, to jest 5 grudnia 2012 r. o godzinie 18.00 w sali sesyjnej Ratusza Miejskiego ul. Wiosny Ludów 6.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie! Czekają atrakcyjne nagrody.
Formularz (doc)
Regulamin (doc)

Brak komentarzy: