SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

   

Roczna składka członkowska dla czytelników MBP Konin w 2018 roku wynosi:
  6 zł - czytelnicy do lat 16
10 zł - czytelnicy dorośli
                                                                *

Roczna składka członkowska dla czytelników MBP Konin w 2017 roku wynosi:
  6 zł - czytelnicy do lat 16
10 zł - czytelnicy dorośli
                                                            


                                                                *
Roczna składka członkowska dla czytelników MBP Konin w 2016 roku wynosi:
  6 zł - czytelnicy do lat 16
10 zł - czytelnicy dorośli

                                                                *


Roczna składka członkowska dla czytelników MBP Konin w 2015 roku wynosi:
  6 zł - czytelnicy do lat 16
10 zł - czytelnicy dorośli

                                                                  *

Roczna składka członkowska dla czytelników MBP Konin w 2014 roku wynosi:
  6 zł - czytelnicy do lat 16
10 zł - czytelnicy dorośli

                                                                   *

Roczna składka członkowska dla czytelników MBP Konin w 2013 roku wynosi:
  6 zł - czytelnicy do lat 16
10 zł - czytelnicy dorośli


                                                                   *

Roczna składka członkowska dla czytelników MBP Konin w 2012 roku wynosi:
  6 zł - czytelnicy do lat 16
10 zł - czytelnicy dorośli