środa, 8 lutego 2012

"Repozytoria cyfrowe dla małych instytucji kultury" - bezpłatny kurs e-learning

Kurs jest adresowany do pracowników małych instytucji kultury, takich jak biblioteki publiczne czy muzea regionalne, przy tworzeniu kursu starano się uwzględnić liczne ograniczenia (np. środki finansowe, personel, sprzęt), jakim mogą podlegać działania digitalizacyjne podejmowane w mniejszych ośrodkach.
Udział w kursie jest bezpłatny, od uczestników wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie obsługi komputera oraz zasad funkcjonowania internetu.


Kurs składa się z 29 modułów pogrupowanych w 9 tematach, a każdy z tematów zakończony jest testem, pozwalającym uczestnikom sprawdzić zdobytą wiedzę.
Zawiera on informacje o tym, jak organizować i prowadzić cyfryzację różnego rodzaju dokumentów, co powinno pomóc w stworzeniu wysokiej jakości cyfrowych zasobów i umożliwić ich promocję poprzez udostępnienie takim serwisom jak Europeana.
Uczestnicy kursu będą mieli okazję zapoznać się z szeregiem instrukcji omawiających krok po kroku sposób realizacji typowych zadań cyfrowego bibliotekarza, m.in.: tworzenie opisów dla zdigitalizowanych obiektów, przygotowanie cyfrowych treści do publikacji w sieci, promocja obiektów w sieci, zapewnianie dostępności obiektów w dłuższej perspektywie czasowej, ocena dostępności (ang. accessibility) i użyteczności (ang. usability) stron biblioteki cyfrowej. Do przygotowania tych instrukcji wybrane zostało oprogramowanie darmowe, w miarę możliwości posiadające publicznie dostępny kod źródłowy.
Aby uczynić kurs przydatnym dla jak największej grupy odbiorców, zdecydowano się pominąć niektóre zaawansowane zagadnienia techniczne, takie jak np. instalacja i konfiguracja biblioteki cyfrowej. Założeniem jest, iż osoby poszukujące takich informacji odwołają się do właściwej dokumentacji technicznej lub materiałów dodatkowych dołączonych do kursu.
Adres: http://fbc.pionier.net.pl/elearning

źródło:http://sbp.pl/artykul/?cid=4234&prev=291

Brak komentarzy: