czwartek, 8 grudnia 2011

Konkurs "Czytamy razem" w Fili Starówka

Porozumienie "Czytamy razem - Konin-Briańsk" podpisano 02.12.2010r.
W Porozumieniu zawarto między innymi takie postanowienia: „Organizatorzy Programu, mając na uwadze dobro czytelników, stworzą lepsze warunki do zapoznania się z bieżącą ofertą czytelniczą swoich bibliotek w zakresie tytułów obecnie tłumaczonej i wydawanej w Polsce książki rosyjskiej, a w Rosji - książki polskiej. Projekt popularyzował i propagował będzie chętnie czytane tytuły współczesnych autorów polskich w Rosji i rosyjskich w Polsce."

„Czytamy razem – Briańsk-Konin” służyć ma zwiększeniu zainteresowania książką, dorobkiem naszych narodowych, współczesnych literatur i historycznej spuścizny polskiej i rosyjskiej.
Bliźniaczy projekt realizowany jest w partnerskim Briańsku - tam odbywa się konkurs czytania po polsku.
W ramach tego projektu, dnia 30.11.2011 w  Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia Starówka odbył się konkurs "Czytamy razem".
Jury przewodniczyła Maria Pawłowska - tłumacz przysięgły języka rosyjskiego.

Jury przyznało nagrody:

 za zajęcie I miejsca - Korytowska Dominika, II LO w Koninie,
 za zajęcie II miejsca - Patrzykąt Hubert, I LO w Koninie,
 za zajęcie III miejsca - Wojtyra Magdalena, ZS CKU w Koninie,

Przyznano również trzy wyróżnienia:

1.Janicka Izabela, ZSTiH w Koninie,
2.Wróbel Seweryn, II LO w Koninie,
3.Wendt Klaudia, II LO w Koninie,

fot.Emilia Guźnik

Brak komentarzy: