poniedziałek, 21 stycznia 2013

Login: Biblioteka - edycja wiosenna 2013

Login: Biblioteka - edycja wiosenna 2013Zapraszamy do udziału w nowej edycji kursu e-learningowego dla bibliotekarzy „Login: BIBLIOTEKA”. Kurs składa się z dwóch modułów (do wyboru): „Planowanie pracy biblioteki” (dostępny od początku 2011 r.) oraz „Specjalista informacji" (dostępny od edycji jesiennej 2012). Termin przesyłania zgłoszeń: 17 lutego 2013 r. Zachęcamy do skorzystania.

Moduł „Planowanie pracy biblioteki” obejmuje zagadnienia dotyczące badania potrzeb i satysfakcji użytkowników, promocji biblioteki i rozwoju zawodowego bibliotekarzy. Moduł „Specjalista informacji”, przygotowany w odpowiedzi na propozycje dotychczasowych uczestników kursu, obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak: oprogramowanie Open Source w bibliotece, katalogi i bibliograficzne bazy danych, biblioteki cyfrowe i repozytoria, ruch Open Access, ocena informacji, tworzenie strony internetowej biblioteki, biblioteka w serwisach społecznościowych, e-sprzedaż i e-usługi, edukacja informacyjna, bezpieczeństwo w sieci.
Szczegółowe informacje o kursie, jego celach, strukturze organizacyjnej i tematyce dostępne są na stronie http://e-learning.biblioteki.org
Kurs został przygotowany na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którzy, podobnie jak w poprzednich edycjach są również opiekunami (tutorami) uczestników kursu; stroną organizacyjną zajmują się pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Koszt udziału w jednym module kursu kursie wynosi 50 zł od osoby.
Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla osób pracujących w bibliotekach publicznych i ich zgłoszenia będą przyjmowane w pierwszej kolejności. Zgłoszenia od pracowników innych bibliotek oraz od osób niebędących czynnymi zawodowo bibliotekarzami będą przyjmowane w przypadku wolnych miejsc.
Kurs potrwa od 18 lutego do 18 maja 2013 r. Kolejna edycja jest planowana na jesień 2013 r. Uczestnik może w jednej edycji skorzystać z jednego modułu kursu.
Zgłoszenie udziału w kursie (wraz z informacją zawierającą imię, nazwisko, miejscowość, nazwę biblioteki, telefon kontaktowy i e-mail) prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: login.biblioteka@uw.edu.pl do dnia 17 lutego2013 r.
Źródło: PRB

Brak komentarzy: