piątek, 20 lipca 2012

Odkupienie przez czytanie

Władze Brazylii wprowadziły w życie bezprecedensowy program, w ramach którego więźniowie odbywający wyroki w tamtejszych więzieniach mogą skrócić swoją karę poprzez… czytanie książek.
Program nazwany został „odkupienie przez czytanie” i zdaniem wielu prawników może on pomóc społeczeństwu na kilka sposobów. Po pierwsze – sytuacja w mocno przeludnionych więzieniach może się poprawić, lecz na wolność nie będą wypuszczani przypadkowi więźniowie a ci, którzy dowiodą, że czytanie pomogło poszerzyć ich horyzonty.

W ramach tego programu więźniowie czterech największych więzień Brazylii mogą przeczytać do 12 dzieł literackich, filozoficznych lub naukowych rocznie – a lektura każdego z nich zmniejszy ich wyrok o cztery dni. Jest zatem o co walczyć, to aż 48 dni rocznie.
Na przeczytanie książki i napisanie na jej podstawie eseju więzień dostanie maksymalnie cztery tygodnie, przy czym praca musi być napisana poprawnie językowo i stylistycznie. O tym czy dany więzień będzie mógł przystąpić do programu decydować będzie specjalnie powołana komisja.

Brak komentarzy: